top of page

Biography

Gt.Vo Mu(Sup)

Ba Vo Ryosei

Gt.Vo タカギ ユウスケ

Dr kaito

JasonAndrew(ジェイソンアンドリュー)

2016年 地元横浜で高校の同級生と結成。

 

JasonAndrew Official Twitter @jasonandrew _bb / Instagram @jasonandrew0320

bottom of page